huang zitao ft. baekyeol – dumb dumb and dumb

tao: say EXO! 

fans: EXO!

tao: say T-A-O! 

fans: T-A-O!

tao: one more time say EXO! 

fans: EXO!

tao: say T-A-O! 

fans: T-A-O!

tao: /screams/ I LOVE YOU SO MUCH THANK YOu /chokes/ very much…..

exo & fans: /lmao/

baekyeol: /nonstop imitating tao’s mistake/ i love you thank you so much argh eeuheueh uhuuhhhh arhhgsh

yixing being high since 1991